Mogelijk herleeft uw recht op huurtoeslag

Mogelijk herleeft uw recht op huurtoeslag

Een uitspraak van de Raad van State maakt duidelijk dat het recht op huurtoeslag kan herleven wanneer weer wordt voldaan aan de voorwaarden omtrent inkomen/ vermogen. Zelfs wanneer de rekenhuur te hoog was als gevolg van reguliere huurverhogingen.