Ministers doen minder met onderzoek Rekenkamer

Ministers doen minder met onderzoek Rekenkamer

Sinds 2015 nemen ministers gemiddeld 62 procent van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer ter harte. Per jaar fluctueert dit percentage sterk, maar sinds 2018 daalt het duidelijk.