Minister deelt voornemen voor uitstel jaarverantwoordingsplicht

Minister deelt voornemen voor uitstel jaarverantwoordingsplicht

‘Nieuwe’ zorgaanbieders mogen hun eerste jaarverantwoording Wmg (over boekjaar 2022) uitstellen tot uiterlijk 31 december 2023.