Minder erfbelasting betalen door verlagen WOZ-waarde verkregen woning

Minder erfbelasting betalen door verlagen WOZ-waarde verkregen woning

Een woning geërfd? Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde om eventueel minder erfbelasting te betalen is mogelijk. Beoordeel wel eerst of een lagere WOZ-waarde voor u het meest gunstig is en houd er rekening mee dat de gemeente een hogere waarde dan eerder kan vaststellen!