Meer mogelijkheden voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers in 2020

Meer mogelijkheden voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers in 2020

Voor het jaar 2020 wordt de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever eenmalig verhoogd naar 3%. Dit betekent dat de vrije ruimte maximaal € 5.200 hoger wordt dan in eerste instantie voorzien.