Maak gebruik van de subsidieregeling STAP-budget voor scholing vanaf 2022

Maak gebruik van de subsidieregeling STAP-budget voor scholing vanaf 2022

Scholings in 2022? Maak gebruik van de nieuwe subsidieregeling STAP. De subsidie voor een scholingsactiviteit bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van de scholingsactiviteit, tot een maximum van € 1.000 incl. BTW.