Loop voor 2020 geen loonkostenvoordeel mis

Loop voor 2020 geen loonkostenvoordeel mis

Heeft u of neemt u in 2020 werknemers in dienst die moeilijker bemiddelbaar zijn door bijvoorbeeld leeftijd, arbeidsbeperking of gebrek aan scholing? Ga dan na of u voor deze werknemers in aanmerking komen voor een subsidie van max € 6.000 per jaar gedurende maximaal 3 jaar.