Laatste kans om onbelast pachtersvoordeel te realiseren

Laatste kans om onbelast pachtersvoordeel te realiseren

Pachtersvoordelen op landbouwgronden die vóór 1 juli 2019 in juridische eigendom van de pachter zijn gekomen blijven onder een voordelige regeling vallen. Daarna vervalt deze regeling. Kom daarom nu in actie!