Kunt u ten laste van de winst 2019 nog een voorziening vormen?

Kunt u ten laste van de winst 2019 nog een voorziening vormen?

Wilt u uw winst en daarmee belastingheffing over 2019 drukken? Beoordeel dan of het mogelijk is een voorziening op te nemen in de jaarcijfers. Door de tariefsverlaging in 2020 is dit nu extra aantrekkelijk.