KPMG: ‘Zorg over administratiekosten nieuw pensioenstelsel’

KPMG: ‘Zorg over administratiekosten nieuw pensioenstelsel’

Pensioenfondsbestuurders maken zich zorgen over toenemende administratiekosten in de transitie naar nieuwe pensioenregelingen.