KOR sneller van toepassing vanwege niet meetellen bijkomstige prestaties

KOR sneller van toepassing vanwege niet meetellen bijkomstige prestaties

Het Hof van Justitie oordeelde dat voor het vaststellen of wordt voldaan aan de KOR-grens bepaalde activiteiten die niet tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten behoren, niet meetellen. Hierdoor kan de KOR sneller van toepassing zijn.