Kleine-ondernemersregeling btw wijzigt: behoudt u uw btw-extraatje?

Kleine-ondernemersregeling btw wijzigt: behoudt u uw btw-extraatje?

Vanaf 2020 verandert de kleine-ondernemersregeling btw (KOR). Toepassing afhankelijk van omzet en niet meer van per saldo verschuldigde btw. Nu recht op KOR betekent daarom niet automatisch ook recht op KOR-nieuwe stijl.