Is het gebruikelijk loon nog op de juiste hoogte vastgesteld?

Is het gebruikelijk loon nog op de juiste hoogte vastgesteld?

Normbedrag gebruikelijk loon van € 45.000 naar € 46.000. Is uw gebruikelijk loon nog hoog genoeg? Beoordeel dit ook aan de hand van vergelijkbare dienstbetrekkingen en loon van andere werknemers.