Invoering rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten en provincies per verslagjaar 2022

Invoering rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten en provincies per verslagjaar 2022

Gemeenten en provincies moeten per verslagjaar 2022 zelf in de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De accountant beperkt zich dan tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening.