Inkomensafhankelijke combinatiekorting soms ook bij kind niet op hetzelfde woonadres

Inkomensafhankelijke combinatiekorting soms ook bij kind niet op hetzelfde woonadres

Kind niet op hetzelfde woonadres ingeschreven? Volgens een AG dan soms toch inkomensafhankelijke combinatiekorting (in 2019 tot € 2.835). Bijvoorbeeld als dit is om veiligheidsredenen, verblijf in behandelcentrum of justitiële jeugdinrichting.