Indeling uitzendbedrijf in andere sector met mogelijk lagere premies

Indeling uitzendbedrijf in andere sector met mogelijk lagere premies

Uitzendbedrijf kan mogelijk in een andere sector worden ingedeeld. Volgens de rechter is indeling in sector 52 (Uitzendbedrijven) namelijk discriminatoir. Een andere sector kan besparing voor de werknemerspremies betekenen.