Houd rekening met wijzigingen verliesverrekening vennootschapsbelasting

Houd rekening met wijzigingen verliesverrekening vennootschapsbelasting

Voorgestelde wijzigingen in Vpb-verliesverrekening: onbeperkt voorwaarts verrekenbare verliezen maar ook mogelijk verliesverdamping door maximering verrekenbaar verlies tot € 1 mio p/j. Meer verlies slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar.