Hoogleraren: CSRD-richtlijn is risico en kans voor accountant

Hoogleraren: CSRD-richtlijn is risico en kans voor accountant

Door implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) neemt het aantal jaarverslagen met een duurzaamheidsrapportage sterk toe en wordt controle verplicht. Daarbij moet de accountant meer steunen op andere specialisten. Voor het accountantsberoep zelf is de grens van kennisintensiteit bereikt.