Hogere kosten door implementatie nieuwe EU-detacheringsrichtlijn?

Hogere kosten door implementatie nieuwe EU-detacheringsrichtlijn?

De herziene EU-detacheringsrichtlijn is op 30 juli 2020 in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Hierdoor hebben uit een andere EU-lidstaat gedetacheerde werknemers recht op een uitgebreider arbeidsvoorwaarden en -omstandighedenpakket , vergelijkbaar met binnenlandse werknemers.