Heroverweeg de fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Heroverweeg de fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Heroverweeg periodiek uw fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Wegen de voordelen nog wel op tegen de nadelen? Zelfs nu het tariefverschil in de vennootschapsbelasting verder toeneemt?