Heeft u recht op btw-aftrek voor huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten?

Heeft u recht op btw-aftrek voor huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten?

Ondernemers die kosten maken voor de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten kunnen die onder voorwaarden in aftrek brengen. Voldoet u aan die voorwaarden?