Gerechtshof: vervolging KPMG-accountants wegens verhullen smeergeld ‘onbehoorlijk’

Gerechtshof: vervolging KPMG-accountants wegens verhullen smeergeld ‘onbehoorlijk’

In hoger beroep zegt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat het Openbaar Ministerie drie accountants van KPMG, die goedkeurden dat steekpenningen bij Ballast Nedam werden weggeboekt als ‘general project costs’, niet mag vervolgen. Het OM heeft niet duidelijk gemaakt waarom een schikking met de accountants alsnog is afgeketst, terwijl het wel schikte met KPMG.