Geen volledige heffingskorting voor geremigreerde EU-inwoners

Geen volledige heffingskorting voor geremigreerde EU-inwoners

Als een EU-onderdaan niet het hele jaar in Nederland werkt en verhuist naar een andere EU-land, past de Belastingdienst een vermindering op de heffingskorting toe. De vraag of dit in strijd is met het vrije personenverkeer in de EU beantwoordde het Europese Hof recent ontkennend.