Geen teruggaaf btw oninbare debiteuren bij te laat terugvragen

Geen teruggaaf btw oninbare debiteuren bij te laat terugvragen

Hoge Raad: verzoek btw-teruggaaf oninbare debiteuren moet uiterlijk op het moment dat duidelijk is dat de vordering niet betaald wordt. Een verzoek op een later moment is te laat en de Belastingdienst kan de btw-teruggaaf dan weigeren.