Geen btw-besparing meer bij nieuwbouw van een schoolgebouw?

Geen btw-besparing meer bij nieuwbouw van een schoolgebouw?

Gemeente/ onderwijsinstelling met voornemen om nieuw schoolgebouw te bouwen? Ga goed na wat de meest optimale belastingroute is. Btw-besparing is misschien mogelijk, maar er zijn haken en ogen. Zo oordeelde een gerechtshof in negatieve zin. Laat je daarover goed voorlichten.