Factuur op naam van een derde? Bereken btw die bij uw contractspartij hoort

Factuur op naam van een derde? Bereken btw die bij uw contractspartij hoort

Geadresseerde factuur kan verschillen van afnemer voor de btw. De btw-regels voor beiden kunnen verschillen. Beoordeel daarom wie uw afnemer is en of u de btw-regels juist toepast.