EY-top kiest voor splitsing van accountants- en adviespraktijken

EY-top kiest voor splitsing van accountants- en adviespraktijken

De internationale top van EY heeft overeenstemming bereikt over het voornemen om de accountants- en adviestak op te splitsen. Het plan wordt nu ter stemming voorgelegd aan de partners van EY.