EY: ‘Klimaatrapportages Nederlandse bedrijven bieden ruimte voor verbetering’

EY: ‘Klimaatrapportages Nederlandse bedrijven bieden ruimte voor verbetering’

De kwaliteit van klimaatrapportages door bedrijven in Nederland houdt vooralsnog niet over. In de meeste gevallen blijken de rapportages niet meer dan een afvinkexercitie te zijn. Financials doen het qua rapportage beter.