Draagt u na 1 mei 2020 nog sociale verzekeringspremies af in het juiste land?

Draagt u na 1 mei 2020 nog sociale verzekeringspremies af in het juiste land?

Einde overgangsrecht oude sociale zekerheidsverordening. Hierdoor mogelijk afdracht premies in ander land. Dit speelt met name bij grensoverschrijdende werknemers die al vóór 1 mei 2010 bij u in dienst waren en die in twee of meer landen werken.