De activiteiten van uw hospice zijn mogelijk belast met btw

De activiteiten van uw hospice zijn mogelijk belast met btw

Rechtbank: activiteiten hospice belast met btw, werkzaamheden vrijwilligers hebben geen invloed op aftrek voorbelasting. Gevolg: volledige aftrek btw. Gunstig bij grote uitgaven. Bij weinig kosten kan dit echter mogelijk ongunstig uitpakken omdat btw afgedragen moet gaan worden.