Controleer of u in 2021 nog voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling

Controleer of u in 2021 nog voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling

Als u niet voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling, dan mag u deze niet meer toepassen. Denk bijvoorbeeld aan de minimale salariseisen (in 2021 € 38.961 óf € 29.616 voor werknemer jonger dan 30 jaar met een mastertitel) en de maximale looptijd van 5 jaar.