Controleer of u in 2019 nog voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling

Controleer of u in 2019 nog voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling

Als u niet voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling, dan mag u deze niet meer toepassen. Denk bijvoorbeeld aan de minimale salariseisen (€ 37.743 óf € 28.690 voor werknemer jonger dan 30 jaar met een mastertitel). Stuur waar nodig dit jaar bij op deze salarissen.