Controleer of de OZB-aanslag van uw zorgvastgoed met de juiste uitgangspunten is vastgesteld

Controleer of de OZB-aanslag van uw zorgvastgoed met de juiste uitgangspunten is vastgesteld

Eigenaar van zorgvastgoed? Dan kunt u mogelijk besparen op de belastingheffing. De rechter oordeelde dat er bij zorgvastgoed waarbij wordt gewoond, een groot deel van de OZB dient te worden vrijgesteld.