Controleer berekende erfbelasting bij schenkingen binnen een half jaar vóór vererving

Controleer berekende erfbelasting bij schenkingen binnen een half jaar vóór vererving

Schenking binnen 180 dagen voor overlijden? Dan wordt deze schenking voor de berekening van de erfbelasting bij de erfenis opgeteld. Door een rechterlijke uitspraak kan de verrekening van de schenkbelasting met de erfbelasting nu misschien gunstiger plaatsvinden.