Check uiterlijk 28 januari de meldingsplicht koper bij optie btw-belaste levering in 2017

Check uiterlijk 28 januari de meldingsplicht koper bij optie btw-belaste levering in 2017

Heeft u in 2017 een onroerende zaak geleverd met optie btw-belaste levering? Ga dan na of de koper voldoet aan de meldingsplicht en of de verklaring tijdig en juist is. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar moet die melding uiterlijk 28 januari 2019 plaatsvinden.