Check uiterlijk 28 januari de meldingsplicht huurder bij btw-belaste verhuur

Check uiterlijk 28 januari de meldingsplicht huurder bij btw-belaste verhuur

Verhuurt u btw-belast onroerende zaken? Ga dan na of uw huurder voldoet aan de meldingsplicht bij het niet voldoen aan de voorwaarden. Als het boekjaar van de huurder gelijk is aan het kalenderjaar moet die uiterlijk 28 januari 2019 melding hiervan maken.