CEA presenteert zienswijze op toekomst accountantsopleiding

CEA presenteert zienswijze op toekomst accountantsopleiding

Als vervolg op het rapport ‘Stip aan de horizon’ en een evaluatie van de eindtermen voor de accountantsopleiding, heeft de CEA haar eigen zienswijze op de herijking van de opleiding gepubliceerd.