CBS: belasting- en premiedruk in 2020 weer hoger

CBS: belasting- en premiedruk in 2020 weer hoger

De belasting- en premiedruk in Nederland is vorig jaar opnieuw gestegen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van het bruto binnenlands product (bbp), waarmee de omvang van de economie wordt gemeten, ging vorig jaar 39,2 procent direct naar belastingen en premies. Dat is 4 procentpunt hoger dan in 2010.