Btw-vrijstelling voor de verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen

Btw-vrijstelling voor de verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen

Houdt u zich bezig met de verzorging en verpleging van de in uw instelling opgenomen personen? De reikwijdte van de btw-vrijstelling voor het verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen en de daarmee samenhangende handelingen is verduidelijkt in een besluit.