Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van een niet-woning?

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van een niet-woning?

Eigenaar en/of huurder van een bedrijfspand, hotel, agrarisch object of anders? Laat de WOZ-beschikking niet-woning controleren. Met een lagere WOZ-waarde kunt u mogelijk aanzienlijk belasting besparen!