Bespaar schenk- of erfbelasting bij overdracht ondernemingsvermogen

Bespaar schenk- of erfbelasting bij overdracht ondernemingsvermogen

Overdracht ondernemingsvermogen? Bespaar schenk- of erfbelasting met de bedrijfsopvolgingsregeling. Hiervoor is een ‘echte‘ onderneming nodig. Dit kunt u bewijzen met o.a. de ‘plus arbeid’-toets en de ‘plus rendement’-toets, aldus een rechter.