Bespaar belasting door tijdige omzetting aandelenbelang in ander ondernemingsvermogen

Bespaar belasting door tijdige omzetting aandelenbelang in ander ondernemingsvermogen

Bezig met bedrijfsopvolging of staat dit op de planning? Dan kunt u mogelijk belasting besparen door aandelenbeleggingen van minder dan 5% om te zetten in andersoortig vermogen, zodat toch de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing is.