Bespaar belasting door de eenmalige schenkingsvrijstelling eigen woning ten volle te benutten

Bespaar belasting door de eenmalige schenkingsvrijstelling eigen woning ten volle te benutten

Meer mogelijkheden met de schenkingsvrijstelling eigen woning met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Benut de voordelen hiervan.