Bespaar belasting bij een nieuwe schenking eigen woning na ontbinding eerdere schenking

Bespaar belasting bij een nieuwe schenking eigen woning na ontbinding eerdere schenking

Schenking onder ontbindende voorwaarde uit 2018 of latere jaren, na schenking weer ontbonden? Bij een nieuwe schenking is verhoogde schenkingsvrijstelling dan weer mogelijk. Let wel op de voorwaarden. Eén daarvan is een tijdige melding van de ontbinding bij de Belastingdienst.