Bespaar belasting bij bedrijfsopvolging met vastlegging bestemming liquide middelen

Bespaar belasting bij bedrijfsopvolging met vastlegging bestemming liquide middelen

Bezig met bedrijfsopvolging of staat dit op de planning? Dan kunt u belasting besparen door nu al de bestemming van de liquide middelen en (tijdelijke) beleggingen van uw onderneming goed vast te leggen. De vrijstelling (BOR) geldt namelijk alleen voor ondernemingsvermogen.