Beroep tegen btw privégebruik auto 2011-2016?

Beroep tegen btw privégebruik auto 2011-2016?

Bezwaar btw privégebruik auto 2011-2016 nader gemotiveerd en afgewezen? In tegenstelling tot de Belastingdienst vinden twee rechtbanken dat hier toch beroep bij de rechtbank tegen mogelijk is.