Beoordeel of afwaardering bedrijfsgebouwen naar de lagere bedrijfswaarde mogelijk is

Beoordeel of afwaardering bedrijfsgebouwen naar de lagere bedrijfswaarde mogelijk is

De afschrijving van onroerend goed wordt in de vennootschapsbelasting vanaf 2019 verder beperkt tot 100% van de WOZ. Misschien kunt u nog wel profiteren van de mogelijkheid om uw onroerend goed af te waarderen naar lagere bedrijfswaarde.