Benut ruimere toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting voor co-ouders

Benut ruimere toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting voor co-ouders

Een AG adviseert de Hoge Raad tot ruime toepassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor co-ouders. Hij bepleit om niet per week, maar per twee weken te beoordelen of een kind vrijwel de helft van de tijd verblijft bij de ouder waar het kind niet staat ingeschreven.