Beheers het risico erfbelasting over eigen aandelen na overlijden medeaandeelhouder

Beheers het risico erfbelasting over eigen aandelen na overlijden medeaandeelhouder

Bent u familie van een mede-aandeelhouder en heeft u een aanmerkelijk belang? Dan behoort u tot de risicogroep dat u over de waardestijging van uw eigen aandelen na overlijden van een medeaandeelhouder erfbelasting moet betalen. Ook als u geen erfgenaam bent, loopt u risico.