Banken voorzien snelle terugkeer naar normaal, na einde coronasteun

Banken voorzien snelle terugkeer naar normaal, na einde coronasteun

Sinds het begin van de coronacrisis hebben banken ondernemers voor een bedrag van in totaal bijna zeventig miljard euro aan uitstel van aflossingen en financieringen geboden, in aanvulling op de steun van de overheid. Daarmee is de bankfinanciering goed op peil gebleven. De NVB verwacht een snelle terugkeer naar gewone bedrijfsvoering.